Verwijzers in de GGZ

Mijn beroep is beeldend therapeut, daarnaast ben ik stemcoach. Beeldende therapie is een vorm van vaktherapie. Indicaties voor beeldende therapie en stemcoaching: stemproblemen zonder medische oorzaak, (complexe) rouw, levensfaseproblematiek, eetproblemen, overspanning, stressklachten en burn-out,  werkgerelateerde problemen, identiteit- en zingevingsvragen, trauma problematiek, angst- en vermijdingsproblematiek, overbrugging tot behandeling elders, nazorg na een behandeltraject elders.

 

De volgende behandelpraktijken verwezen naar Stem&Beeld:

MoleMann, Marijn Craenen - van Os, GZ-psycholoog en systeemtherapeut, Huis ter Heide

Praktijk Wittevrouwen, Marjet Berkenbosch, psychosomatisch fysiotherapeut, Utrecht

Renee Brons, psycholoog en cognitief gedragstherapeut, Utrecht

De Drie Uilen, H.Keijer psychiater, Utrecht

Psychologenpraktijk IJsselstein, K.Engbers psycholoog, IJsselstein

Prisma Praktijk voor Therapie en Coaching, Joke Swagerman, Utrecht

Art in Process Anna Schwerdfeger, Utrecht

Centrum Psychotherapie Hogeweg, Mw. van der Vossen, psychotherapeut, Zeist

Psychotherapeuten Netwerk, Utrecht

Homeopatisch Artsencentrum, Utrecht

Vaktherapeuten030, Utrecht

 

Wanneer verwijzen naar beeldende tharapie of stemcoaching?

Met beeldende therapie en stemcoaching werk ik vanuit de keten doen- ervaren- effect. Binnen een actuele handelingssituatie wordt vooral een appèl gedaan op de niet-cognitieve kant van cliënten. Door verbale reflectie op de beleefde ervaringen, kunnen voelen, denken en doen meer met elkaar in balans komen. Meerdere hersengebieden zijn actief betrokken bij een dergelijke aanpak. Zie Prof.Dr. E.Scherder hierover op video. Het kan daardoor meerwaarde hebben in de behandeling om verbale en non-verbale therapie naast of na elkaar aan te bieden. Maar wat is hierbij een goede timing binnen de behandeling? Het punt waarop de verbale behandelaanpak spaakloopt?

Verbaal sterke cliënten zullen door vaktherapie beeldend/stem hun controle eerder kunnen loslaten en in contact komen met hun gevoelskant. Dit kan dan positief doorwerken in de verbale therapie. Bij cliënten die om uiteenlopende redenen juist blokkeren in het gesprek, kan beeldende therapie een uitstekende ingang bieden omdat beelden juist de tussenstap kunnen zijn naar woorden. Denk hierbij aan cliënten met een intern spreekverbod vanuit seksueel misbruik, cliënten met stotterproblemen, cliënten met pre-verbaal trauma, of cliënten met een autisme spectrum stoornis. Een juist vroege inzet van vaktherapie kan ook bij deze voorbeelden positief doorwerken in de psychotherapie. 

Als vaktherapie gewenst is, maar cliënten eerst ingesteld moeten worden op medicatie, kan het soms beter zijn om vaktherapie in te zetten wanneer dit gestabiliseerd is. Ook kan vaktherapie  in het midden van een psychotherapietraject worden ingezet om de ontwikkeling meer te doorleven en consolideren binnen handelingssituaties, waardoor voorkomen kan worden dat cliënten wel weten wát ze anders willen doen maar niet hoé dat te doen.

Indicaties voor verwijzing naar vaktherapie beeldend/stem zijn: somatisch onvoldoende verklaarde stem- of andere problemen, (complexe) rouw, levensfaseproblematiek, eetproblemen, overspanning en burn-out, werkgerelateerde problemen, identiteit- en zingevingsvragen, traumaproblematiek, angst- en vermijdingsproblematiek, overbrugging tot behandeling elders, nazorg na een behandeltraject elders. 

 

Ruimte voor beeldende therapie binnen de DBC

Doorgaans krijgen cliënten een deel van de beeldende therapie vergoed uit de aanvullende zorgverzekering, mits zij deze hebben. Een andere mogelijkheid is: wanneer zij in behandeling zijn bij een BIG geregistreerd behandelaar (bijv. psychotherapeut, psychiater of klinisch psycholoog) kan ik een deelbehandeling aanbieden, binnen een geopende Diagnose Behandel Combinatie. Sinds 2011 kunnen vrijgevestigde DBC-houders 20% of meer (afhankelijk van de zorgverzekering tot onbeperkt !) van hun behandeling door de vaktherapeut als "basis of specialistische ggz" laten uitvoeren binnen de DBC. Cliënten die langs deze weg bij mij in behandeling komen, krijgen dit zodoende vergoed uit de basisverzekering. De rekening gaat dan per maand naar de hoofdbehandelaar, niet naar de cliënt. Ik heb hiermee goede ervaringen.

 

Procedure van verwijzen

Als u denkt over een verwijzing van uw cliënt voor beeldende therapie of stemcoaching naar mij, kan uw cliënt rechtstreeks contact met mij opnemen. U kunt ook eerst zelf telefonisch overleggen of verwijzing geïndiceerd is en welk behandeldoel aan de orde is bij de verwijzing. 

 

Informatie voor verwijzers

U bent van harte welkom om de praktijk te bezoeken, en kennis te maken. Bij voldoende belangstelling kan ik een casus presenteren in uw praktijk of intervisiegroep. U kunt met mij bellen voor informatie m.b.t. samenwerkingsmogelijkheden: 06 125 145 84. Cliëntenfolders en mijn CV kunt u bestellen via e-mail