Praktijkgegevens

Bij contact met de zorgverzekering over mogelijke vergoeding van een traject, zijn onderstaande gegevens over Stem&Beeld relevant.

 

Gegevens voor overleg met uw zorgverzekering:

Zorgverlener: H.M.Klompé

Praktijknaam: Klompé-Stem&Beeld

Praktijkadres: Voetiusstraat 3, 3512JL Utrecht

Lid FVB/NVBT nr: 484

Lid Register Vaktherapie nr: 1010000484

 

2022: Kwalificatie: Overige therapeuten en complementaire zorg; 

kwalificatiecode vaktherapie 9025 

Erkenning 2022 door de FVB

AGB code zorgverlener 90039171

AGB code praktijk: 90017643

 

Overige informatie

  • Stem&Beeld is maart 2017 gevisiteerd en voldoet ruim aan de eisen voor praktijkvoering, gesteld door de zorgverzekering en de wet.
  • Klachtenprocedure FVB voor informatie hoe en wanneer een klacht kan worden ingediend.
  • Lidmaatschap NIBIG geeft aansluiting op de Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg).

 

Disclaimer: aan (eventuele fouten in) bovengenoemde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.