Tarief en vergoeding bij (stem)coaching en beeldende therapie

Starten met stemcoaching of beeldende therapie betekent een positieve investering in jezelf. Welke vergoeding van beeldende therapie of stemcoaching is er mogelijk?

 

Kostenbeperking bij (stem)coaching:

Starten met een (stem)coachingtraject, hoe kunt u kosten besparen?

 • Bij werkgerelateerde problematiek ( klachten onstaan op de werkvloer maar niet direct door het werk zelf) kan uw bedrijfsarts / werkgever / ww-begeleider er voor kiezen om u een coachingtraject bij mij aan te bieden. Hiermee kan langdurig uitval worden voorkomen of bekort, of kan een reïntegratie traject ondersteund worden. Uw werkgever kan dit als bedrijfskosten aftrekken of hiervoor zijn verzekering aanspreken. Ik kan de folder toesturen op verzoek en maak vooraf een offerte voor het traject.
 • (Stem)coaching particulier: Heeft u een eigen bedrijf, dan kunt u de (stem)coaching voor werkgerelateerde vragen opvoeren als bedrijfskosten bij de belasting.

 

Vergoeding van beeldende therapie in 2022:

Starten met een beeldende therapie traject, hoe kunt u kosten besparen?
 
 • Vergoeding uit uw aanvullende-ziektekostenverzekering. Het verplichte eigen risico wordt NIET eerst aangesproken. Of en hoeveel er wordt vergoed, hangt af van uw polis en van uw eerdere aanspraak op vergoeding in datzelfde jaar. Bekijk de volgende twee linken allebei en scroll op die pagina's helemaal naar beneden:
 • Als lid van de FVB wordt de behandeling (deels) vergoed door Aevitae,  ONVZ, PNOzorg, Pro Life, VvAA, Zilveren Kruis.  Dit is terug te vinden op deze link: vaktherapie wordt vergoed door deze verzekeringen .
 • Bel ook ALTIJD zelf naar uw verzekering om te verifiëren of deze informatie ook klopt. U kunt daarbij alle praktijkgegevens gebruiken
 • Vergoeding uit de basis-ziektekostenverzekering. Wanneer u reeds in behandeling bent bij een psychotherapeut, psycholoog of psychiater, kunt u overleggen of u kunt worden doorverwezen naar Stem&Beeld voor beeldende therapie binnen die behandeling . Per verzekering verschilt het zeer hoeveel zittingen er worden vergoed (van 5 tot onbeperkt). Welkom met vragen hierover.
 • Vergoeding uit een PGB via de gemeente.

 

Tarieven beeldende therapie en (stem)coaching 2022

Een oriëntatiegesprek bij Stem&Beeld is € 20,00 contant te voldoen.

Wilt u een eindverslag over uw traject, dan breng ik een uur in rekening.

Over coaching wordt nog 21% BTW extra berekend.

 • Particulier tarief: € 80,00 per uur.
 • Studenten: € 68,00 per uur.
 • Particulier tarief op avonden in overleg: € 90,00 per uur.
 • Coachingtarief gaat volgens zakelijke offerte, waarbij de naam van het betalende bedrijf op de rekening komt.

U kunt met mij overleggen over een aangepaste betaalregeling als betaling ineens te moeilijk is. Afspraken die korter dan 24 uur vooraf worden afgezegd, worden in rekening gebracht. 

 

Disclaimer: aan (eventuele fouten in) bovengenoemde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.