Hoe werkt het?

Door de combinatie van non-verbaal en verbaal werken, ontstaan in de hersenen nieuwe verbindingen die in dagelijkse situaties verder benut worden. Beeldende expressie of stemexpressie blijft daardoor niet bij een heilzame ervaring van het moment.

 

Naar schatting is 80 % van onze communicatie non-verbaal. Dan ligt voor de hand dat de non-verbale invalshoek, stemwerk en beeldend werk, veel te bieden heeft bij herstel van de communicatie met onszelf en daardoor met onze omgeving. Maar hoe komt dat en hoe werkt dat?

Als we niet verder kunnen, zijn we meestal niet genoeg verbonden met delen van onszelf die we wel nodig hebben om te kunnen functioneren. Dit kan in lichte of ernstige mate aan de hand zijn. Blokkades kunnen ontstaan zijn in de periode voordat er een taalontwikkeling plaatsvond. Of er is sprake van later trauma, waarbij de verbinding met de gevoelskant uit overleving geblokkeerd geraakt is. Vaak hebben we geleerd om alleen op ons denken, ons hoofd te vertrouwen, maar dat blijkt op zeker moment een te beperkte manier te zijn.


Onze hersenen:

De linker hersenhelft verzorgt onder andere ons denken, de taal, rekenen, analyseren, plannen. De rechter hersenhelft is intuïtief, creatief, verzorgt beelden, kleuren, dromen, en legt grote verbanden. (Bij sommige mensen is het juist andersom). Actief ruimtelijk bezig zijn, met beeldend- en stemwerk, activeert bepaalde hersengebieden. Verbaliseren, het vinden van woorden hierbij, gebeurt juist in andere hersengebieden die een meer regulerende werking op ons gevoelsleven hebben. Door een voortdurende koppeling te maken tussen deze verschillende kanten, door klankspel of beelden te vertalen in woorden, ontstaan  betekenissen en inzichten die voortkomen uit lichamelijke en zintuiglijke ervaringen. Juist door deze samenwerking tussen de non-verbale en verbale hersengebieden, beklijft de ervaring beter. En ontstaan in de hersenen nieuwe dwarsverbindingen die dan in dagelijkse situaties weer benut worden. Het blijft daardoor niet bij een heilzame ervaring van het moment. Prof. Dr. Erik Scherder, hersenspecialist, geeft hierover een korte maar heel duidelijke lezing: Verwerking door Creatieve Expressie.


De kracht van klank en beeld, over onze hersenen, troost en wijsheid.

Het non-verbale gebied heeft heel andere mogelijkheden dan onze taal en spraak. 

  • Zo kunnen tegenstellingen in één klankspel of in één beeld gevat worden, terwijl ze in een verhaal altijd op de vóór- of achtergrond zullen staan. Dit gegeven doet recht aan de complexiteit van onze gevoelens waar woorden tekort schieten. Dit wordt wel ervaren als bevrijdend.
  • Binnen stemexpressie kan geexperimenteerd worden met nieuw gedrag ( bijvoorbeeld de boventoon voeren) zonder brokken te kunnen maken. Dit wordt wel ervaren als spannend.
  • Door gevoelens of een verhaal in beelden uit te drukken, kan er daarna letterlijk afstand van genomen worden om er naar te kijken, het met een ander te delen, er woorden voor te vinden of het een plek geven. Dit  wordt wel ervaren als troostend.
  • Door vanuit een ander perspectief naar het eigen verhaal te kijken en luisteren, ontstaat daarmee een nieuwe verhouding of verbinding. Dit proces kan toegang geven tot een andere, eigen wijsheid en wordt wel ervaren als verhelderend.
  • De gemaakte beelden kunnen gebruikt worden bij een persoonlijk ontworpen verzoenings- of afscheidsritueel. Hierbij kunnen klankimprovisaties ondersteunend werken, zoals bij zoveel rituelen in allerlei culturen gebruikelijk was en is.Dit wordt wel ervaren als helend.
  • Binnen beeldende werkvormen kan geëxperimenteerd worden met nieuw gedrag (bijvoorbeeld ruimte innemen) zonder brokken te kunnen maken. Dit wordt wel ervaren als spannend.