Stem en Beeld

Vanuit iemands problematiek, levensfase en draagkracht, kiezen we samen de beeldende werkvorm en/of het stemwerk dat hierop aansluit. Binnen een veilig gestructureerde uitdaging kunnen nieuwe ervaringen in creatieve activiteit helend werken.

 

De therapiepraktijk - algemeen:

Stem&Beeld is voor een belangrijk deel een praktijk voor beeldende therapie, dit is een aanvullende ofwel complementaire behandeling in de geestelijke gezondheidszorg. Cliënten kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij Stem&Beeld. Ook kunnen zij vanuit bijvoorbeeld een lopende gesprekstherapie naar Stem&Beeld wordt doorverwezen, wanneer het nodig is om de non-verbale invalshoek te benutten voor de behandeling. Andersom kan het soms zinvol zijn om naast beeldende therapie ondersteuning te zoeken bij andere behandelaars. Stem&Beeld werkt samen met enkele andere behandelaars in Utrecht.
Sinds april 2009 is de praktijk gevestigd in het kleinschalig praktijkengebouw Avanturijn, in het centrum van de stad Utrecht.


Beeldende therapie: innerlijke beelden intuïtief-spelend uiten in tastbare vorm, om deze vanuit nieuw perspectief te beleven.

Door therapie en coaching willen we ons weer verbonden voelen met onszelf en onze omgeving, loskomen uit onze patronen en nieuwe wegen vinden. Vanuit iemands problematiek, levensfase en draagkracht, kiezen we samen de beeldende werkvormen die hierop aansluiten. Met verschillende materialen zoals krijt, klei en knutselspullen, kunnen eigen thema's al doende worden onderzocht, beleefd, gedeeld en begrepen. Door het vinden van eigen woorden bij deze 'beeldtaal', wordt tevens de brug geslagen naar de dagelijke situaties. Dit proces helpt om de eigen kracht en mogelijkheden te ervaren en versterken. Emotionele blokkades kunnen zo hanteerbaar worden of overbodig worden. Zo wordt al doende geleerd om met meer ruimte te leven.


Stemcoaching: eigen klank intuïtief-spelend uiten en innerlijke ruimte lichamelijk beleven, om anders met je stem en je thema's om te leren gaan.

Met verschillende stem- en klankoefeningen, komen de verschillende stemmen aan het woord en/of wordt de eigen resonanceruimte ervaren. Stemexpressie wordt methodisch gebruikt om de verbinding tussen de verschillende kanten in jezelf te ontwikkelen of te herstellen. Hierdoor kan een verhaal vrijkomen, dat zich soms eerst beter in beelden, klanken en ritmes laat vertellen dan in woorden, omdat er (nog) geen woorden voor zijn. Ook het lichamelijk ervaren van de trilling van de klank kan bevrijdend en helend werken. De woorden komen veelal gemakkelijker daarna en verbinden deze ervaring met het dagelijks leven.