Informatieve links

 

Filmpjes over beeldende therapie zie je onder deze link, er komen zowel cliënten als therapeuten aan het woord. 

 

Prof. Dr. Erik Scherder, hersenspecialist, geeft hier een verhelderende lezing "Verwerking door Creatieve Expressie" : door de combinatie van non-verbaal en verbaal werken, ontstaan in de hersenen nieuwe dwarsverbindingen die dan in dagelijkse situaties weer benut worden. Het blijft daardoor niet bij een heilzame ervaring van het moment.

 

"Beeldende Therapie, als we maar niet gaan haken, punniken of breien" vertelt de eerlijke verhalen van cliënten die in beeldende therapie hun dappere stappen tot verandering en verwerking hebben gezet. Dit online-boek toont het beeldend werk in de directe eenvoud die het kan hebben.

 

Filmpjes over vaktherapie   Beeldende therapie is een vorm van vaktherapie. Dat zie je onder deze link, er komen zowel cliënten als therapeuten aan het woord en je ziet ook andere vormen van vaktherapie zoals drama, muziek, dans en psychomotoretherpie. 

 

Vaktherapeuten 030   is een door mij opgericht samenwerkingsverband van vaktherapeuten (beeldend-, dans-, muziek-, psychomotore-, spel- en dramatherapeuten) met allen een eigen praktijk in de regio en stad Utrecht ( het 030- gebied). We werken samen in de PR van ons vak naar verwijzers en gemeente Utrecht.

 

Emerging Body Language is een lichaamsgerichte communicatiemethode, ontwikkeld door Marijke Rutten-Saris. Deze methode is een van de steunende ingrediënten binnen de therapie.

 

Nederlandse Vereniging Beeldende Therapie is de beroepsvereniging voor beeldend therapeuten waar ook veel informatie te vinden is over dit vak.

 

Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) is een koelpelorganisatie die zich richt op de kwaliteitsontwikkeling en plaatsbepaling van vaktherapeuten in de Geestelijke Gezondheidszorg. En ook zij onderhandelen met zorgverzekeraars over de vergoeding.