Hetty Klompé

Hetty Klompé, beeldend therapeut, vaktherapeut, stemcoach en docent / trainer.                           

Klank, beeld, ritme, beweging.
Nieuwsgierig, speels en gedegen.
Tegenstellingen omarmen en als kracht benutten. 
Op de rand van veiligheid en uitdaging

 


Als beeldend therapeut / vaktherapeut werkte ik individueel en in groepen binnen multidisciplinaire behandelteams in de geestelijke gezondheidszorg van 1980-2008. Ik behandelde mensen met uiteenlopende complexe psychiatrische problematiek, waarvan acht jaar mensen met ernstige persoonlijkheidsproblematiek en de laatste elf jaar jonge vrouwen met eetstoornissen, waarvan minimaal 30% ervaring met sexueel misbruik had. Ik heb veel geleerd binnen de verschillende teams waarin ik behandelprogramma's ontwikkelde voor beeldende therapie.

Daardoor put ik nog steeds uit een breed scala van werkvormen om aan te sluiten op iemands mogelijkheden en om nieuwe kanten uit te dagen. Beeldende vormgevingsprocessen boeien mij enorm door hun eigenheid. Mensen komen in beeldend werk op een directe en soms ontroerende wijze bij zichzelf uit, en bij de eigen taal om hun verhaal naar buiten te brengen en te gaan verwerken. Dikwijls was ik getuige van het plezier en de kracht die hierdoor vrijkwamen.

Rond 2007 ontdekte ik de stem als bijzondere instrument voor therapie en coaching: ik raakte gefascineerd door de stem als zeer persoonlijke, directe en lichamelijke ingang voor expressie, verwerking, heling en groei. Brede scholing op dit gebied leidde uiteindelijk eind 2008 tot de start van mijn eigen praktijk Stem&Beeld. Hierin combineer ik de beide gebieden, stem en beeld. Ik ontwikkel deze synthese steeds verder, met veel verwondering over de aanknopingspunten, verschillen en overeenkomsten daarbinnen. Stemwerk is voor mij niet meer weg te denken als medium voor therapie, training en coaching. 
Onze stem is ons dagelijks instrument om ons mee uit te drukken in woorden. Maar er gebeurt meer. Met het geluid, de klank en de toon van onze stem raken wij onszelf en anderen op een direct fysieke manier. Als we het kunnen voelen. Je stem lijkt soms een eigen leven te leiden, wat een kwetsbaar gevoel kan geven. Kwetsbaarheid is juist een interessant gebied waar iets te onderzoeken valt. Ik nodig mensen daarom uit om met hun stem te spelen en zich uit te drukken buiten hun woorden en gedachten om.

Stemexpressieworkshops verzorg ik voor proffessionals in de zorg- en coachingsbranche en bij teams en management in organisaties. Mijn uitdaging is om in korte tijd expressie en creativiteit te mobiliseren, als welkome afwisseling op het vaak zware werk van teams, als leermoment in communicatievaardigheden, of als speels/dynamisch element op beleidsdagen.