Je stem als visitekaartje

We weten het allemaal, onze stem is ons visitekaartje: door iemands stem ervaart u meteen de persoon erachter. Tijdens sollicitatie of netwerkgesprek en allerlei andere werkcontacten is onze stem een belangrijk communicatiemiddel. U gaat over uzelf en uw werk in gesprek. Daarbij wilt u goed uit de verf komen. Het kan daarom nodig en nuttig zijn om extra aandacht te besteden aan stemgebruik. Als in de stem meer van de persoon kan doorklinken, wordt een stem echt een visitekaartje.


Problemen met de stem.

Spannende gesprekken in oude of juist nieuwe werksituaties komen veel voor. Die spanning is vaak merkbaar aan iemands stem. Deze wordt bijvoorbeeld te zacht, te vlak, te hard, te hoog, hapert of komt vast te zitten. De aandacht van een ander kan zo niet worden vasthouden. Of het wordt extra moeilijk om ideeën, wensen of plannen uit de doeken te doen. Soms is er een uitgesproken negatief gevoel of pijn rond stemgebruik. Er kan veel energie gaan zitten in het vermijden van deze stemproblemen. Door onvoldoende grip op de stem worden deze communicatieproblemen eerder versterkt dan opgelost en zo ontstaat een negatieve spiraal.


Hoe gaat stemcoaching?

Een intake (gesprek en ook iets doen) maakt duidelijk om welke stemproblemen het gaat. Vervolgens gaan we aan de slag met stem en passende lichaams- en ademhalings- en stemoefeningen. Dit proces wordt met schrijf- of beeldende opdrachten (tekenen/ kleien) ondersteund. Ook thuisopdrachten horen er bij.

Een negatieve spiraal kan hiermee worden bewerkt en doorbroken. De oefeningen kunnen ook een belangrijke andere kant van u aanboren die u tot dan toe niet kende. U leert hoe u deze kanten van uzelf kunt laten doorklinken in uw stem waardoor deze vanzelf meer ontspannen en levendiger wordt.

De trukendoos blijft dicht, maar u bent toch heel praktisch gericht bezig om uw stem verder te ontwikkelen. U ontdekt al doende eigen handvaten om uw stem positief in te zetten, binnen moeilijke gesprekssituaties op het werk, sollicitaties of netwerkcontacten.


Praktijkvoorbeeld 1:

Een baliemedewerkster die niet meer uit haar woorden kwam bij boze en ongeduldige cliënten. Tijdens de stemcoaching bleek dat ze steeds energie stak in het weghouden van haar onzekere kant. Er bleef daardoor niets anders over dan blokkeren en weglopen van de balie. Hierdoor kon ze niet meer functioneren. De oefeningen waren er op gericht dat zij leerde om letterlijk stem te geven aan haar onzekerheid in plaats van dit te verbergen. Zo bleef er vanzelf minder ruimte over voor haar innerlijke kritische stem die ze heel goed kende en die door de ongeduldige klanten versterkt werd. De blokkades achter de balie kwamen daardoor minder voor en ze kwam in een positieve spiraal op het werk.


Praktijkvoorbeeld 2:

Een medewerker in een zorgteam werd slecht verstaan in vergaderingen waar hij moest voorzitten. Het was of zijn stem wegviel als hij aan het woord was. Hij stelde opmerkingen daarom zo lang mogelijk uit en kreeg steeds meer spanning rond zijn stemgebruik. Toen hij via de lichaamsoefeningen voor stemgebruik meer contact met zijn stem maakte, bleek hij erg onzeker van zijn stem te zijn en deze negatief te beleven. Dit had zo zijn oorzaken in het verleden waar we zijdelings bij stilstonden. Belangrijker was dat hij is gaan experimenteren met hoger, harder en lager stemgeluid, en dat hij daar veel plezier in kreeg: ‘Ik heb nog nooit zoveel geluid gemaakt’ zei hij verrast. Dit heeft hij met thuisopdrachten uitgebouwd tot hij merkte dat hij ook in zijn werk weer grip op zijn stem had.